ANBI status

Stichting Meander heeft een ANBI status. Dit brengt met zich mee dat een gift aan Meander aftrekbaar is van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

 

Enkele van belang zijnde gegevens:

 

Bezoekadres
Diemermere 13-19
1112 TB Diemen
Telefoon: 088-2330000
E-mail: info@prokino.nl

 

kvk nummer: 30166620

fiscaal nummer: 808360115

 

ANBI-publicatieformulier

Bestuursverslag Stichting Meander 2020

 

Voor inzage in de financiële gegevens verwijzen wij u graag naar onze jaarrekening 2020.

 

Voor een actueel overzicht van de leden van de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht verwijzen wij u graag naar de websitepagina ‘Over ons > Meander-Prokino'.