Pedagogisch beleid en de kernwaarden

 

Stichting Meander werkt vanuit de kernwaarden: samen, groeien en ondernemend. Dit vertaalt zich in de slogan Samen groot worden.

 

Samen

Meander doet haar werk niet alleen, maar delen de verantwoordelijkheid samen met ouders. Ouders blijven eerstverantwoordelijken. Zowel informeel tijdens breng- en haalmomenten, als formeel via medezeggenschap deelt Meander haar verantwoordelijkheid met ouders. Samen met leeftijdsgenoten, ouders en andere volwassen groeien de kinderen binnen onze locaties op. Meander biedt een omgeving waar kinderen elkaar ontmoeten, ervaringen delen en waarden en normen krijgen bijgebracht. Meander als organisatie werkt ook samen met scholen in kindercentra en andere professionele partners waarbij de ouder en het kind centraal staan om hen zo goed mogelijk van dienst te zijn.

 

Groeien

Groeien vertaalt zich voor de kinderen en jongeren die bij Meander verblijven in ‘worden wie je bent'. Dat betekent groeien in centimeters en opgroeien tot een volwassene, die zelfstandig kan functioneren in onze maatschappij. Onze medewerkers ondersteunen kinderen hierbij.

Groeien betekent voor de medewerkers van Meander dat ze het vertrouwen en de ruimte krijgen om zich op persoonlijk en professioneel gebied verder te ontwikkelen. Groeien betekent voor Meander als organisatie groeien in haar professionaliteit en kwaliteit.

 

Ondernemend

Ondernemend betekent voor de kinderen en jongeren dat Meander ze een vertrouwde en veilige omgeving biedt, van waaruit ze zonder angst nieuwe dingen durven ondernemen en stappen durven zetten. Voor medewerkers vertaalt ondernemend zich in de ruimte die ze krijgen om zelf activiteiten te ontplooien. Meander als organisatie is ondernemend, omdat ze continu op zoek is naar mogelijkheden om onze dienstverlening te verbeteren en af te stemmen op de behoefte van onze doelgroepen. Dat daarbij het belang van het kind nooit uit het oog wordt verloren is binnen Meander vanzelfsprekend.

 

Het pedagogisch beleid

Deze kernwaarden hebben we vertaald naar ons pedagogisch beleid dat u kunt downloaden door hier te klikken. Het pedagogisch beleid heeft als uitgangspunt dat iedere locatie van Meander de randvoorwaarden creeert waarbinnen kinderen een veilige en vertrouwde omgeving vinden waar ze kunnen opgroeien en waar hun ontwikkeling wordt gestimuleerd. De focus ligt op het vormgeven van de opvoedkundige elementen uit een gezinssituatie, waarbij ouders de eindverantwoordelijkheid over de opvoeding van hun kind(eren) houden.

 

Elke locatie van Meander heeft het pedagogisch beleid vertaald naar groepswerkplannen, waarin concreet is verwoord hoe in de dagelijkse, pedagogische praktijk inhoud aan het pedagogisch beleid wordt gegeven. U kunt op de locatie vragen om de groepswerkplannen.