De vertrouwenspersoon

 

Stichting Meander hecht veel waarde aan goede omgangsvormen binnen de organisatie. Deze hebben betrekking op een veilig en stimulerend werk- en leefklimaat, waarbij kinderen/ jongeren, hun ouders en medewerkers op respectvolle wijze met elkaar omgaan en waarbij wederzijdse acceptatie en vertrouwen belangrijke waarden zijn.

 

Een vertrouwenspersoon heeft met betrekking tot een goed, veilig en stimulerend werk- en leefklimaat een belangrijke functie. Wanneer het mankeert aan dit klimaat dan kunnen kinderen, jongeren, ouders en medewerkers naar een vertrouwenspersoon.

 

Elke locatie van Meander heeft een eigen vertrouwenspersoon. Daarnaast heeft Meander een centrale vertrouwenspersoon aangesteld, die voor alle locaties werkt. 

 

De vertrouwenspersoon kan een luisterend oor en begeleiding bieden aan een ieder die vragen of problemen heeft in relatie tot de organisatie. Zij is niet gericht op het oplossen van (organisatorische) problemen, maar op het bieden van hulp of ondersteuning bij het zoeken naar een oplossing.

 

Jenny Klein-Seine is de centrale vertrouwenspersoon. U kunt haar bereiken via vertrouwenspersoon@stgmeander.nl of 06-12740348. Tevens is hier het Reglement Vertrouwenspersoon te raadplegen.