Een tweede thuis

 

Het kiezen van een, voor uw kind geschikt, internaat of gezinshuis is een grote opgave. De Meerpaal Capelle aan den IJssel biedt uw kind(eren) een veilige en gezellige thuisomgeving en een stabiel pedagogisch klimaat. Een tweede thuis voor kinderen!

 

Huiselijkheid 

Een gebouw is maar van steen, maar achter de voordeur begint de huiselijkheid. De Meerpaal huisvest kinderen in kleinschalige leefgroepen. Elke leefgroep heeft een eigen entree en is eigenlijk als een woonhuis, waar kinderen met groepsleiding een tweede thuis vormen. De leefgroepen bestaan uit gemiddeld 11 kinderen. Hierdoor krijgen de kinderen de aandacht die ze in de gewone gezinssituatie ook krijgen; liefdevolle verzorging, maaltijden, troosten en feestvieren. Hoe ouder de jongeren, hoe meer zelfstandigheid ze krijgen.

 

Het kind met al zijn wensen en behoeftes staat bij ons centraal. We doen er alles aan om uw kind zich prettig te laten voelen in een fijne woon- en leefomgeving. De Meerpaal biedt een omgeving die voor kinderen en jongeren aanvoelt als een ‘normale' thuissituatie. Het biedt kinderen beslotenheid van een speelstraat met zandbak en een rustige de wijk om hen heen, waarin ze leren, sporten, spelen en vriendjes en vriendinnetjes maken.

 

Op de leefgroepen wordt inhoud gegeven aan de Christelijke grondslag vanuit de Protestants-Christelijke traditie. We doen dit in overleg met ouders en kinderen. Verschillende opvattingen worden geaccepteerd. We stimuleren de kinderen om deel te nemen aan godsdienstige en overige activiteiten en we leren ze elkaar en anderen te respecteren.