De Meerpaal heeft de mogelijkheid tot sporten bij de plaatselijke clubs en biedt het A-diploma kosteloos aan alle kinderen!

Werkwijze op de groep

 

Wenprocedure

Van het schip naar een internaat is voor kinderen een hele stap. Deze stap verdient in onze ogen aandacht. Voordat een kind echt bij ons komt wonen, bieden we korte logeerperiodes aan, eventueel samen met de ouders. Zo ondersteunen we de geleidelijke overgang van boord naar school. We vinden het heel belangrijk dat uw kind zich vertrouwd voelt bij ons.

 

Verschillende groepen

De Meerpaal huisvest kinderen in kleinschalige leefgroepen. We werken met 3 horizontale leeftijdsgroepen. Daarnaast zijn er twee vormen van begeleid kamer bewoning; een interne, begeleide kamerbewoning en een externe kamerbewoning. De externe kamerbewoning vindt plaats in een appartement op loopafstand van het internaat.

 

De rol van ouders en onze medewerkers

Onze medewerkers willen de opvoeding niet uit handen nemen van u als ouders. De band tussen uw kind(eren) en onze medewerkers is uiteraard hecht, maar de ouders blijven de eerst verantwoordelijke opvoeders. Onze medewerkers zijn zich bewust dat een leefgroep geen vervanging kán en mág zijn van de gezinssituatie. De omgeving, de structuur en de cultuur van een gezin zijn immers uniek. Onze medewerkers ondersteunen u –en willen in samenspraak- de opvoeding van uw kind(eren) op basis van vertrouwen en vanuit hun eigen professionaliteit gestalte geven; samen de zorg in handen.

 

Aandacht voor ieder kind

Aan elk kind -van 6 tot en met 18 jaar- wordt op individueel gerichte wijze aandacht besteed. 

Onze medewerkers kennen de kinderen door en door. Zij gaan immers een langdurige relatie aan met u en uw kinderen. Zij creëren een 'normale' thuissituatie, waarin ieder kind zich prettig en gewaardeerd voelt, waar aandacht is voor school, huiswerk en vrije tijdsbesteding. Kinderen kunnen naar zwemles, deelnemen aan clubs en er is veel mogelijkheid tot buitenspelen. Ook de andere kinderen in de leefgroep spelen een belangrijke rol.