Oudercommissie

 

De oudercommissie behartigt de belangen van alle ouders en kinderen door overleg met de directie, de landelijke oudercommissie en het Landelijke Oudercontact voor Trekkende Beroepsbevolking (LOVT).

 

Commissieleden:

Mevrouw De Leeuw van Weenen (voorzitter)

Mevrouw De Reuver (penningmeester en LOC)

Mevrouw Kulka (secretaris)

Mevrouw Pols- Vranken

Meneer Van den Hurck

Meneer G. Kuppens