Identiteit

De ouders van de kinderen zullen onverminderd een belangrijke rol blijven spelen in alle opvoedingszaken. Het samenlevingsmodel van het gezin dient als voorbeeld voor alles wat wij doen. Van belang is een goed overleg tussen de groepsleiders en ouders. Samen overleggen betekent samen verantwoordelijk zijn.

 

Het van oorsprong katholieke Julia internaat laat zich in zijn opvoedkundige taak inspireren door het christelijke geloof. Inmiddels kent de samenstelling van de leefgroepen een grote pluriformiteit; niet alle kinderen komen uit katholieke gezinnen, er zijn ook steeds meer gezinnen met een protestants-christelijk signatuur. Onze instelling wil vanuit zijn inspiratiebron de kinderen leren om mens te zijn in hun huidige en toekomstige wereld. Natuurlijk is dit eenvoudiger gezegd dan gedaan. Deze benadering krijgt alleen gestalte vanuit een intensieve samenwerking met de ouders. Dit betekent niet dat het internaat zijn uitgangspunten oplegt aan kinderen of ouders.

 

Iedereen die van andere huize is, heten wij tevens van harte welkom!