De oudercommissie bestaat momenteel uit de volgende personen:

- mevr. M. Dooms, m.s. Arquero
- mevr. V. de Groot, m.s. Evolutie
- dhr. R. de Groot (voorzitter)
- dhr. L. de Bruijn, m.s. Bonanza
- mevr. A. Eerkes, m.s. Strick