Kosten

 

Ouders betalen een verplichte, door de regering vastgestelde eigen bijdrage, deze is afhankelijk van de hoogte van het inkomen. In Nederland worden alle internaten gesubsidieerd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het ministerie maakt voor facturatie en administratie gebruik van een centraal administratiekantoor, de landelijke Stichting Censis. Hoe hoog uw bijdrage is kunt u opvragen bij deze stichting (www.censis.org).

 

Naast de vaste bijdrage wordt er per instelling vaak een ouderbijdrage gevraagd voor activiteiten die niet worden gesubsidieerd (Moederdag, sportdag, uitjes en feestjes).