Gezinshuizen Apeldoorn

Het gezinshuis in Apeldoorn ‘Het Bakhuis" is een thuis voor kinderen die (binnenkort) naar het voortgezet onderwijs gaan.

 

Als kinderen voortgezet onderwijs gaan volgen, komen de ouders die reizen voor een belangrijke keuze te staan. Er zijn verschillende mogelijkheden. Het kind kan in de zomer bij kennissen of familie blijven, het kan naar een internaat, of het gaat mee op reis en maakt huiswerk. Ideaal is dit laatste niet omdat niet alle leerstof als huiswerk gemaakt kan worden en veel kinderen hierdoor vroegtijdig afhaken op school.

 

Historie

In 1989 is in Apeldoorn 'Het Bakhuis' geopend. Dit is een gezinshuis waar van oorsprong jongeren van kermisexploitanten wonen en begeleid worden tijdens hun schoolperiode. De gezinssituatie dient hierbij als voorbeeld en uitgangspunt. Dat houdt in dat er 7/8 kinderen in het huis wonen. Doordat de groep klein is, kan het begeleidende echtpaar / groepsleiding de jongeren zo veel mogelijk begeleiden volgens de opvoedkundige ideeën van de ouders. Dit kan hier nog meer dan op een internaat. Belangrijk daarbij is nauw contact tussen de ouders en de begeleiders (het begeleidende echtpaar).

 

Er zijn nog meer voordelen aan het gezinshuis. Als de ouders in de winter thuis zijn, kunnen de kinderen uit Apeldoorn en de nabije omgeving weer thuis wonen. Doordat ze het hele jaar in dezelfde omgeving wonen, houden ze hun vrienden en vriendinnen. Bovendien kunnen ze gewoon naar verenigingen of clubs. De kinderen wonen in een gewoon huis met een eigen slaapkamer en met huiselijke gewoonten zoals samen ontbijten, koffie zetten en afwassen. Kortom, wat ze thuis zouden doen, doen ze hier ook.

 

Het gezinshuis is het gehele jaar geopend, zodat kinderen van buiten de regio Apeldoorn er ook kunnen wonen. In de weekenden en de schoolvakanties gaan de kinderen wel naar hun ouders toe.

 

Huisvesting

Het huis staat in een gewone woonwijk in Apeldoorn en maakt volledig deel uit van de straat, de buurt en de wijk. Het huis heeft een gezellige woonkamer en alle kinderen hebben een eigen slaapkamer. Voor koken, wassen, schoonhouden van het huis en kleine reparaties is het echtpaar/ groepsleiding verantwoordelijk. Groot onderhoud wordt uitbesteed. Voor sport, recreatie e.d. maken kinderen gebruik van voorzieningen in de stad.

 

Onderwijs

De eigen ouders zijn en blijven verantwoordelijk voor de schoolkeuze van hun zoon of dochter. Het begeleidende echtpaar/ groepsleiding heeft contact met scholen en zullen waar nodig en mogelijk, de kinderen/jongeren helpen bij het huiswerk. En ook in hun schoolcontacten worden de kinderen persoonlijk begeleid.

 

Het gezinshuis valt onder de verantwoordelijkheid van de directie van Meander regio Nijmegen. Daar heeft men inmiddels al meer dan 50 jaar ervaring in de opvang van schippers- en kermiskinderen. Zowel de medewerkers van het internaat als het gezinshuis hebben veel ervaring in het begeleiden van de kinderen samen met de ouders.

 

Om ons gezinshuis in het echt te zien, nodigen wij u graag uit voor een rondleiding en persoonlijk gesprek.