Wonen in de wijk

 

Wat is een gezinshuis?

Het meest in het oog lopende verschil tussen een internaat en een gezinshuis is de kleinschaligheid en het volledig selfsupporting zijn. Beide zijn voorwaarden om het kind geborgenheid en de juiste omgeving te bieden waarin het zich thuis kan voelen.

 

In een gezinshuis werkt een echtpaar/ groepsleiding dat altijd in huis is voor de kinderen. Er zijn in principe geen andere personen die zich met de kinderen bemoeien. Samen met de kinderen en jongeren geeft het echtpaar/ groepsleiding invulling aan het ‘gezinsleven'.

 

In het gezinshuis in Velp wonen kinderen van schippers en zorgjongeren. In het huis is plaats voor maximaal 8 kinderen in de leeftijd van 6 tot 18 jaar.

In het gezinshuis in Apeldoorn verblijven vooral kinderen die om andere redenen dan het varend bestaan van hun ouders niet thuis kunnen wonen.

 

Stichting Meander

De gezinshuizen vallen onder de verantwoordelijkheid van de directie van Meander regio Nijmegen. Daar heeft men inmiddels al meer dan 50 jaar ervaring in de opvang van schippers- en kermiskinderen. Zowel de medewerkers van het internaat als van de gezinshuizen hebben veel ervaring in het begeleiden van de kinderen samen met de ouders.