De werkwijze op de groep

 

De groepen

Het Sint Nicolaasinternaat huisvest kinderen in kleinschalige wooneenheden. We werken met verticale leeftijdsgroepen. Zo hebben we een groep met kinderen van 6 t/m 13 jaar en een groep voor jongeren van 12 t/m 18 jaar. De situatie in de leefgroepen lijkt op een groot gezin. In elke leefgroep wordt volop aandacht gegeven aan zinvolle elementen uit de gezinssituatie, zoals de verzorging, samen koken, samen eten, spelen en groeien.

 

Samen de zorg in handen

Onze medewerkers willen de opvoeding samen met u als ouder vormgeven. De band tussen uw kind(eren) en onze medewerkers is uiteraard hecht, maar in onze opvatting zijn de ouders de eerst verantwoordelijke opvoeders. Onze medewerkers zijn zich bewust dat een leefgroep geen vervanging kán en mág zijn van de gezinssituatie. De omgeving, de structuur en de cultuur van een gezin zijn immers uniek. Onze medewerkers ondersteunen u –en willen in samenspraak- de opvoeding van uw kind(eren) op basis van vertrouwen en vanuit hun eigen professionaliteit gestalte geven; samen de zorg in handen. Daarom hebben de medewerkers veel contact met u. Zowel op vrijdag als zondag treffen we elkaar bij het halen en brengen van de kinderen. Daarnaast onderhouden we contact per telefoon, WhatsApp en e-mail om informatie te delen en te overleggen.

 

Individuele en duurzame aandacht

Aan elk kind -van 6 tot en met 18 jaar- wordt op individueel gerichte wijze aandacht besteed.

Onze medewerkers kennen de kinderen door en door. Zij gaan immers een langdurige relatie aan met u en uw kinderen. Zij creëren een 'normale' thuissituatie, waarin ieder kinder zich prettig en gewaardeerd voelt, waar aandacht is voor school, huiswerk en vrije tijdsbesteding. Kinderen kunnen naar zwemles, deelnemen aan clubs en er is veel mogelijkheid tot buitenspelen. Ook de andere kinderen in de leefgroep spelen een belangrijke rol.

 

Wennen

Van het schip naar een internaat is voor kinderen een hele stap. Deze stap verdient in onze ogen aandacht. Voordat een kind echt bij ons komt wonen bieden we korte logeerperiodes aan, eventueel samen met de ouders. Zo ondersteunen we de geleidelijke overgang van boord naar school. We vinden het namelijk belangrijk dat uw kind zich vertrouwd voelt bij ons.