Een tweede thuis

 

Zoals voor veel varende of reizende ouders het geval is, zal de dag waarop uw kind leerplichtig wordt sneller aanbreken dan u waarschijnlijk had gehoopt. Het kiezen van een voor uw kind geschikt internaat of gezinshuis is daarbij een grote opgave. Het Sint Nicolaasinternaat in Nijmegen, het gezinshuis in Velp en het gezinshuis in Apeldoorn bieden uw kind(eren) een veilige en gezellige thuisomgeving en een stabiel pedagogisch klimaat. Een tweede thuis voor kinderen!

 

Achter de voordeur begint de huiselijkheid

Een gebouw is maar van steen, maar achter de voordeur begint de huiselijkheid. Het Sint Nicolaas huisvest kinderen in kleinschalige wooneenheden. Elke wooneenheid is een woonhuis, waar kinderen met groepsleiding een tweede thuis vormen. De leefgroepen bestaan uit maximaal 12 kinderen. Hierdoor krijgen de kinderen de aandacht die ze in de gewone gezinssituatie ook krijgen; zorgzame verzorging, samen koken en eten, spelen en groeien. Hoe ouder de jongeren hoe meer zelfstandigheid ze krijgen.

 

Uw kind centraal

Het kind met al zijn wensen en behoeftes staat bij ons centraal. We doen er alles aan om uw kind zich prettig te laten voelen in een fijne woon- en leefomgeving. Sint Nicolaas biedt een omgeving die voor kinderen en jongeren aanvoelt als een ‘normale' thuissituatie. Het biedt kinderen beslotenheid van een binnentuin en een open vizier naar de wijk om hen heen, waarin ze leren, sporten, spelen en vriendjes en vriendinnetjes maakt.

 

Een eigen identiteit

Op de leefgroepen wordt inhoud gegeven aan de christelijke grondslag vanuit de protestants-christelijke en rooms-katholieke traditie. We doen dit in overleg met ouders en kinderen. Verschillende opvattingen worden geaccepteerd, we leren elkaar en anderen te respecteren.