Onze werkwijze

 

Zo gewoon mogelijk

Tien jaar geleden heeft Meander in Nijmegen haar koers bijgesteld naar een bredere aanpak en doelgroep. Naast jongeren van wie de ouders in de binnenvaart werken, verzorgt Meander ook de huisvesting en begeleiding van jongeren en hun ouders, bij wie de opvoedsituatie tijdelijk is vastgelopen. Bij Meander is zowel begeleiding in de thuissituatie mogelijk als een (tijdelijk) verblijf in een van onze woonvoorzieningen. Elke vorm van begeleiding gaat uit van een zo gewoon mogelijke benadering, rekening houdend van de eigen kracht van ouder(s) en jongere. 

 

Samen groot worden

'Samen groot worden' is de slogan van Meander. 'Samen' staat voor de nauwe samenwerking met ouders, school en andere partijen in het netwerk van de jongere. Vanuit onze historie zijn we simpelweg niet anders gewend. De betrokkenheid van ouders is nodig voor onze medewerkers om hun werk goed te kunnen doen. Ze gaan een vanzelfsprekende samenwerking met ouder(s) aan vanuit de visie 'samen de zorg in handen'.

 

Eigen kracht

Bij zowel gezinsbegeleiding als (kortdurend) verblijf is de basis van de werkwijze van Meander een gestructureerde aanpak waarbij de ontwikkeling van een kind/jongere centraal staat en hun vaardigheden om met verschillende situaties om te gaan maximaal worden versterkt. We maken hierbij actief gebruik van ouders en het sociaal netwerk en gaan uit van hun sterke kanten en eigen kracht. De werkwijze is erop gericht dat een kind of jongere en diens gezin zich in de eigen omgeving kan redden en daar actief kan blijven deelnemen aan activiteiten.

 

Aanpak op maat

Met de jongere, ouder(s), sociaal netwerk en de gezinsondersteuner stellen we een plan van aanpak op. Hierin maken we afspraken wat de doelen zijn voor de komende periode en hoe we daar met elkaar aan gaan werken. Onze medewerkers staan naast de jongere om hem/haar te helpen om de gestelde doelen te bereiken. Ze knippen grote doelen op in overzichtelijke subdoelen, helpen focussen, trainen vaardigheden en geven positieve bekrachtiging. Einddoel is dat iedere jongere maximaal zelfredzaam en toegerust is op alle leefgebieden om aan de samenleving te kunnen deelnemen.