You do not have the roles required to access this portlet.

Tijdelijke stop op mogelijkheid tot ruilen

24 januari 2022
Corona en haar verschillende varianten zorgen keer op keer voor grote uitdagingen. Voor u als ouder, voor de kinderen en voor onze medewerkers op de locaties. Onder vaak lastige omstandigheden halen onze medewerkers dagelijks alles uit de kast zodat de kinderen zich zorgeloos en veilig kunnen ontwikkelen.
Helaas merken we dat sommige uitdagingen op dit moment de overhand nemen. We zien ons daarom genoodzaakt om aanpassingen te doen in onze dienstverlening.
 
Ruilbeleid
Met enthousiasme, professionaliteit en flexibiliteit draagt Prokino bij aan de groei van uw kind(eren). Onze medewerkers richten hun tijd en energie volledig op de kinderen om hen dagelijks met veel aandacht en zorg op te vangen. Zij staan met veel plezier ‘aan het front', ondanks de enorme uitdagingen die we als organisatie het hoofd moeten bieden, zoals Covid-19 en een grote personeelskrapte waar de gehele branche kinderopvang mee kampt. Hierdoor zijn we op sommige plaatsen zelfs genoodzaakt om een of meerdere groepen te sluiten en kunnen we helaas geen alternatieve opvang bieden.
 
Het kost ons veel moeite om dag in, dag uit de roosters op de groepen rond te krijgen. Ruilverzoeken maken dit nog uitdagender, vanwege het wettelijk toegestane aantal kinderen op een groep ten opzichte van het aantal pedagogisch medewerkers. Het beoordelen van ruil- en inhaalverzoeken en aanvragen voor extra dagen wordt een steeds moeilijkere puzzel die veelal niet te leggen is. Het ruilen is een (gratis) dienstverlening die wij bieden mits het binnen het rooster past. Nu dit veelal niet het geval is, willen we onze focus zo scherp mogelijk op de reguliere kinderopvang houden. Daarom hebben we besloten de mogelijkheid tot het ruilen van dagen en/of uren in onze kinderdagverblijven, op de peuteropvang en op de buitenschoolse opvang de komende maanden stop te zetten.
 
Dit betekent dat wij vanaf heden tot 1 juli geen ruilverzoeken meer honoreren. Tegen die tijd maken we de balans opnieuw op en informeren we u tijdig of we de mogelijkheid tot ruilen weer kunnen aanbieden.