You do not have the roles required to access this portlet.

Onderzoek naar effecten van de kinderopvang op Nederlandse kinderen

13 december 2016

Kinderopvang van wezenlijk belang voor ontwikkeling van het kind

 

Het ministerie van SZW heeft het rapport 'Effecten van kinderopvang op het welbevinden en de ontwikkeling van kinderen: Een overzicht van Nederlands onderzoek' van Lisanne Jilink en Ruben Fukkink gepubliceerd.

 

In het rapport trekken zij de volgende discussie: ‘Het onderzoek naar de effecten van de kinderopvang op Nederlandse kinderen heeft laten zien dat de kinderopvang van wezenlijk belang is voor het welbevinden en de ontwikkeling van jonge kinderen.

Het gros van de uitkomsten wijst erop dat kinderopvang van invloed is op het welbevinden en de ontwikkeling van het jonge kind. Wetenschappelijk onderzoek van eigen bodem onderstreept hiermee dat de Nederlandse kinderopvang van wezenlijk belang is voor de kinderlijke ontwikkeling. De gevonden effecten en verbanden zijn niet zeer sterk, maar zijn wel systematisch. Deze algemene conclusie, die ook in buitenlandse studies is gevonden, geldt dus (ook) in de Nederlandse context waar veel hoog opgeleide ouders slechts part-time gebruik maken van kinderopvang in de voorschoolse periode, vaak al vanaf vroege leeftijd.'

 

U kunt hier het volledige onderzoek downloaden