Onze werkwijze

 

Samen de zorg in handen

Meander wil de opvoeding niet uit handen nemen van ouders. De band tussen uw kind(eren) en onze medewerkers is uiteraard hecht, maar in onze opvatting zijn en blijven ouders de eerst verantwoordelijke opvoeders. Onze medewerkers zijn zich bewust dat een leefgroep geen vervanging kán en mág zijn van de gezinssituatie. Elke gezinssituatie is immers uniek.

 

Onze medewerkers gaan een vanzelfsprekende samenwerking met ouder(s) aan vanuit de visie ‘samen de zorg in handen'. Ze geven vanuit hun eigen professionaliteit, en in overleg met u, invulling aan de opvoeding. Onze medewerkers kunnen niet werken zonder de betrokkenheid van u als ouders.

 

Rust, veiligheid en structuur

De basis van het wonen bij Meander is een 'normale' thuissituatie, waarin kinderen zich prettig en gewaardeerd voelen. Meander biedt een thuishaven, waar kinderen samen met de medewerkers wonen, met een duidelijke dagindeling en vaste leefstructuur. Dat geeft rust en stabiliteit. De samenstelling van de leefgroep is een afspiegeling van de maatschappij; een een groep met diversiteit aan achtergronden, talenten en interesses. Die diversiteit geeft kinderen kansen. Binnen deze diversiteit staan de mogelijkheden en wensen van elke jongere centraal. Met behulp van een gestructureerde aanpak stimuleren de medewerkers de individuele ontwikkelingstaken.

 

De woningen van Meander zijn gewone woonhuizen; sfeervol ingericht en voorzien van een woonkamer, keuken, douches en per huis slaapkamers voor alle kinderen. Onze ervaring is dat kinderen snel wennen in deze huiselijke omgeving. Wees welkom in de wereld van een tweede thuis…