Welkom

 

Woonvoorzieningen van Meander in de regio Nijmegen

Meander Nijmegen heeft het Sint Nicolaasinternaat in Nijmegen Noord, een gezinshuis in Velp en twee gezinshuizen in Apeldoorn. Daarnaast heeft Meander in de brede regio Nijmegen verschillende vervangende woon-projecten. Alle woonvoorzieningen bieden een veilige en gezellige thuisomgeving en een stabiel pedagogisch klimaat. Bij Meander Nijmegen wonen kinderen en jeugdigen die om verschillende redenen tijdelijk niet thuis kunnen wonen.

 

Een tijdelijk thuis

Bij sommige jongeren varen de ouders op de binnenvaart. De jongeren wonen door de week op het internaat en in de weekenden en vakanties varen ze met hun ouders mee aan boord. Van andere jongeren zijn de ouders kermisexploitant. Zij komen bij ons wonen als ze naar de middelbare school gaan. Bij andere jongeren is de opvoedsituatie thuis tijdelijk vastgelopen. Zij verblijven bij Meander Nijmegen totdat zij en hun ouders de draad weer samen kunnen oppakken. Meander Nijmegen helpt zowel de jongere als zijn of haar ouders hierbij.