Welkom

 

Woonvoorzieningen van Meander in de regio Nijmegen

Meander Nijmegen heeft het Sint Nicolaasinternaat in Nijmegen Noord, een gezinshuis in Velp en twee gezinshuizen in Apeldoorn. Daarnaast heeft Meander in de brede regio Nijmegen verschillende vervangende woon-projecten. Alle woonvoorzieningen bieden een veilige en gezellige thuisomgeving en een stabiel pedagogisch klimaat. Bij Meander Nijmegen wonen kinderen en jeugdigen die om verschillende redenen tijdelijk niet thuis kunnen wonen.