Laatste nieuws

Personeelstekort stelt kinderopvang op de proef

28 oktober 2021
Prokino ondersteunt initiatieven vanuit de branche om met de politiek in gesprek te blijven over toe...

Verschillende locaties Prokino kinderopvang dicht op 15 februari

08 februari 2021
Omdat voor grote delen van het land code rood geldt voor het verkeer, blijven kinderdagverblijven op...

Personeelstekort stelt kinderopvang op de proef

28 oktober 2021

Prokino ondersteunt initiatieven vanuit de branche om met de politiek in gesprek te blijven over toekomstbestendige oplossingen. Recent ondertekende Prokino als een van 125 kinderopvangorganisaties een brandbrief naar kabinet en toezichthouder. Hierin vragen wij aandacht voor het nijpende probleem van personeelstekorten en doen we voorstellen voor concrete ingrepen.

Onze deskundige medewerkers zetten zich dagelijks met hart en ziel in om kinderen veilig en vetrouwd te laten groeien. De ontwikkeling van een kind is mensenwerk en vraagt veel aandacht. Prokino biedt professionele dienstverlening van hoge kwaliteit om invulling te geven aan ons devies 'samen groot worden'. 

Om continu aan de hoge kwaliteit te blijven voldoen worden we als kinderopvang soms op de proef gesteld. Waar we, niet alleen als Prokino maar de gehele kinderopvang, steeds vaker mee te maken krijgen is een tekort aan goed geschoold personeel. Prokino stelt alles in het werk om de dienstverlening die ouders/verzorgers gewend zijn te blijven bieden.

We zetten ons volledig in om onze uitdagingen ongemerkt voor kind en ouder het hoofd te bieden. Om kinderen zich veilig en vetrouwd te laten ontwikkelen gaan we zo ver als mogelijk in flexibiliteit, aandacht, tijd en begrip. Het is echter niet uitgesloten dat we incidenteel minder wenselijke keuzes moeten maken (zoals bijvoorbeeld niet in kunnen gaan op ruilverzoeken of extra dagen) waardoor we onze hoge kwaliteit niet geheel weten te bereiken.

Meer over de brandbrief