Laatste nieuws

Tijdelijke stop mogelijkheid ruilen opgeheven

21 juni 2022
Eind januari hebben we onze klanten geïnformeerd dat Prokino zich helaas genoodzaakt zag het ruilen ...

Tijdelijke stop op mogelijkheid tot ruilen

24 januari 2022
Corona en haar verschillende varianten zorgen keer op keer voor grote uitdagingen. Voor u als ouder,...

Dag van de Pedagogisch Medewerker - 17 september 2020

17 september 2020

Duizenden pedagogisch medewerkers ontvangen vandaag een persoonlijke bedankvideo in hun mailbox. Een blijk van waardering van de kinderopvangorganisatie waar zij werken voor het betekenisvolle werk dat zij doen voor kinderen én ouders. Ook Prokino Kinderopvang doet mee aan deze landelijke actie. Het is vandaag de Dag van de Pedagogisch Medewerker. Een bijzonder vak vraagt om een bijzondere waardering. De bedankvideo is een initiatief van de campagne ‘Kinderopvang dankzij jou'.

 

‘Ook de ruim 1100 pedagogisch medewerkers van Prokino Kinderopvang krijgen vandaag deze persoonlijke verrassing. Staf/Beleidsadviseur Bianca Feenstra: ‘Pedagogisch medewerkers leveren een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen. Het is niet zo maar even oppassen op een groepje kinderen. Samen met ouders voeden zij de kinderen op. Daarnaast heeft kinderopvang een enorme bijdrage geleverd aan mensen in cruciale beroepen. Dat is zeker in deze tijden een extra bedankje waard. Het is daarom extra jammer dat ze geen voorrang krijgen bij het Covid-19-testbeleid. Ieder jaar krijgen onze medewerkers een presentje, maar juist nu vinden we het belangrijk om iets extra's te doen. Daarom doen we graag mee aan deze actie.'

 

Dat kinderopvang onmisbaar is, is de afgelopen periode wel gebleken. Kinderopvang betekent veel voor kinderen én ouders. Werken in tijden van corona doet een groot beroep op de flexibiliteit en veerkracht van medewerkers. Even invallen voor een collega die getest moet worden, een dagje ruilen of een geplande vakantie uitstellen. Het leidt in deze tijd tot steeds meer gepuzzel en vraagt opnieuw veel extra inzet van de medewerkers om overal de bezetting rond te krijgen.

 

Pedagogisch medewerkers hebben een belangrijke rol in de ontwikkeling van kinderen. In de bedankvideo is te zien hoe Eva zelf een probleem oplost en leert Feije hoe de natuur in elkaar zit. Kinderopvang is veel meer dan een opvang. Kinderen vangen hier namelijk heel veel op. Zoals nieuwe woorden, creativiteit, sociale vaardigheden en hoe ze zichzelf blijven. De campagne ‘Kinderopvang dankzij jou' maakt het waardevolle werk in kinderopvang zichtbaar en richt zich op het versterken van de beroepstrots.

 

De campagne ‘Kinderopvang dankzij jou is een initiatief van Kinderopvang werkt! Dit is de samenwerking van werkgeversorganisaties Brancheorganisatie Kinderopvang en Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang met de werknemersorganisaties FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg & Welzijn. In het Platform Arbeidsmarkt Kinderopvang en de cao-tafel Kinderopvang zetten wij ons samen in voor een aantrekkelijke sector en een gezonde arbeidsmarkt met goede arbeidsvoorwaarden.