Inschrijving kinderen

 

De start van het internaatsleven gaat via een aantal stappen:

1. Op uw verzoek zal het internaat u de nodige informatie verstrekken. Zij zullen u tevens uitnodigen voor een kennismakingsgesprek en eventueel een rondleiding.

 

2, 3, 4. Mocht u uw kind in het internaat willen plaatsen, dan kunt u het inschrijvingsformulier invullen en inleveren bij het internaat. Daar vindt een eerste toetsing plaats of uw kind valt binnen de subsidieregeling en  plaatsingsvoorwaarden.

Zo ja, dan krijgt u direct de bevestiging dat uw kind is ingeschreven.
Zo nee, dan ontvangt u direct een afwijzing.
In bepaalde gevallen zal Censis moeten oordelen of uw kind geplaatst kan worden of niet, bijvoorbeeld voor kinderen jonger dan 6 jaar en kinderen van gescheiden ouders. U doet dan samen met het internaat een verzoek bij Censis voor plaatsing van uw kind. Spoedig krijgt u via het internaat bericht van Censis.

 

5. Na de bevestiging dat uw kind geplaatst wordt vindt de intake plaats op een moment dat u bepaalt in overleg met het internaat. De intake betreft een nadere kennismaking.

 

6,8. Voordat uw kind bij ons komt wonen, is er een wenperiode om ervoor te zorgen dat de overgang van het internaat zo natuurlijk mogelijk verloopt. Elk internaat geeft hier op eigen wijze invulling aan.

 

7. Tevens is er een uitgebreide kennismaking met de groepsleiding waarin alle bijzonderheden aangaande uw kind worden uitgewisseld zodat de groepsleiding zo goed mogelijk op zijn of haar komst is voorbereid.

 

9. Samen met u worden afspraken gemaakt wanneer uw kind daadwerkelijk bij ons komt wonen. Het algemeen pedagogisch beleid, het groepswerkplan en de protocollen geven een indruk van de wijze waarop het internaat invulling geeft aan de dagelijkse opvoeding en verzorging van uw kind. Deze documenten zijn voor u beschikbaar. Vraag ernaar bij het internaat.

 

Continu zal worden getracht om de bovenstaande procedure in goed overleg met u te doorlopen. Dat kan betekenen dat deze in overleg iets afwijkt van hetgeen hierboven is beschreven.