Inspraak ouders

 

Veelvuldig overleg en een goede afstemming tussen ouders en groepsleiding over het wel en wee van hun kind is van groot belang voor het gezamenlijk kunnen opvoeden. Met name bij het halen en brengen, maar ook dagelijks wanneer nodig vindt overleg plaats.

Daarnaast hebben ouders ook de mogelijkheid mee te praten over het beleid binnen het internaat. Elk internaat heeft een oudercommissie en een oudercommissiereglement waarin de werkwijze en inspraakrechten van ouders geregeld zijn. Klik hier voor het oudercommissieregelment.

Ook hebben ouders de mogelijkheid mee te praten over het landelijk beleid van Stichting Meander via de landelijke oudercommissie (LOC). Binnen de LOC gaat het over algemene zaken die alle internaten aangaan, maar het individuele internaat overstijgen. Het LOC-reglement treft u hier.