Ouderbijdrage

 

De subsidieregeling schrijft voor dat ouders een ouderbijdrage betalen voor elk kind dat in een internaat verblijft. De ouderbijdrage is inkomensafhankelijk en voor het eerste kind hoger dan voor de volgende kinderen.

De hoogte van de ouderbijdrage is te vinden in de subsidieregeling, klik hier.