Beste ouders

 

Het is en blijft een moeilijk besluit de opvoeding en verzorging van uw kinderen voor een groot deel aan anderen toe te vertrouwen.

 

Onze stichting heeft sinds 1915 ervaring op het gebied van huisvesting, opvoeding en verzorging van kinderen van binnenschippers, kermisexploitanten en circusartiesten en wil u graag behulpzaam zijn. Al kan een internaat/leefgroephuis de ouders nooit vervangen, we stellen ons de opdracht een ‘thuis' te creëren voor uw kinderen. Uw kinderen zijn bij ons van harte welkom.

 

Voordat uw kinderen definitief worden geplaatst, bieden onze internaten/leefgroephuizen de mogelijkheid om ze een bepaalde tijd aan het internaat/leefgroephuis te laten wennen. We willen u dit graag melden voordat u kennis neemt van deze voorwaarden, waarin een aantal vragen met betrekking tot de plaatsing in onze internaten/leefgroephuizen wordt beantwoord.

Indien er nog vragen blijven, informeert u gerust bij de Stichting Meander of bij het internaat/leefgroephuis van uw keuze. Adressen en telefoonnummers vindt u op deze pagina.

 

Met vriendelijke groet,
Stichting Meander
Raad van Bestuur