Stichting Meander

 

Doelstelling

Stichting Meander heeft als doelstelling: het bieden van huisvesting, verzorging en opvoeding van kinderen van ouders of personen met een vanwege het beroep trekkend en/of varend bestaan dan wel van ouders die langdurig afwezig zijn en om andere redenen (tijdelijk) niet voor hun kinderen kunnen zorgen. Stichting Meander heeft geen winstoogmerk. 

 

Grondslag

De opvoedende taak vervult Meander vanuit de katholieke- en protestants-christelijke grondslag. Op de locatie Het Kompas wordt ruimte geboden voor de invulling van een algemene identiteit. Op alle internaten wordt erkend en aanvaard dat een verscheidenheid van denken kan bestaan bij de kinderen, jongeren en medewerkers. Daarom handelen medewerkers met respect en gevoel voor ieders geloofsovertuiging en levensbeschouwing.

 

Schoolopleiding 

Kinderen verblijven op een internaat voor het volgen van een schoolopleiding. Aan de internaten zijn geen scholen verbonden. Ouders/verzorgers hebben de vrijheid om te kiezen welke school zij hun kinderen willen laten bezoeken.