Geschiedenis

 

De binnenvaart

Het eerste internaat werd in 1915 geopend voor kinderen van binnenvaartschippers. Dat is later uitgebreid met kinderen van kermisexploitanten. Rond de jaren 80 van de vorige eeuw woonden er ruim 3500 kinderen in 25 internaten.  

In 2000 is besloten de expertise ook in te zetten voor andere kinderen en dat leidde tot de oprichting van Prokino in 2001. Meander biedt huisvesting, verzorging en opvoeding aan kinderen van ouders met een -vanwege het beroep- trekkend en/of varend bestaan. Meander heeft negen internaten en vier gezinshuizen verspreid door heel Nederland.