Kwaliteit en veiligheid

 

Kwaliteitskeurmerk

Meander heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan. Het proces van verbeteren en vernieuwen heeft voortdurend de aandacht. Bewaking en borging van de kwaliteit vindt plaats in een organisatiebreed kwaliteitsysteem, ISO Healt Care. 

 

Een veilige leefomgeving

Het bieden van een veilige leefomgeving staat voorop. Dat begint bij onze medewerkers, die met passie, kennis en ervaring dagelijks hun werk verrichten. Alle medewerkers beschikken over een relevante opleiding en velen zijn in het bezit van een BHV (bedrijfshulpverlening)-diploma en een kinder EHBO-certificaat. Alle medewerkers hebben een verklaring van goed gedrag overlegd. 

Bovendien volgen de medewerkers regelmatig opfriscursussen en scholingsdagen die vanuit het samenwerkingsverband Meander-Prokino worden georganiseerd. 

 

De veilige leefomgeving wordt eveneens bepaald door de ruimtes, inrichting, speeltoestellen en speelgoed, die allemaal kindvriendelijk zijn en voldoen aan alle wettelijke eisen.

 

Beleid, locatieplan, protocollen

De kwaliteit wordt ondersteund door een algemeen pedagogisch beleid, locatieplannen, protocollen en werkinstructies. Deze documenten worden regelmatig, op periodieke wijze, geƫvalueerd en indien nodig bijgesteld.