Identiteit

 

Als internaat vinden wij het belangrijk samen met de ouders zorg te dragen voor de geloofsbeleving van de kinderen. Dit uit zich in de manier waarop wij respectvol met elkaar omgaan.

Rond de maaltijd staan wij stil bij Gods woord door te bidden, te lezen en te zingen. Daarnaast besteden wij aandacht aan christelijke feest- en gedenkdagen en geven wij onze christelijke identiteit gestalte. Het internaatsjaar openen wij met een startdienst voor kinderen, ouders en medewerkers. Voordat wij met kerstvakantie gaan vieren wij in de kerk met elkaar het feest van de geboorte van Jezus en sluiten met een gezamenlijke maaltijd het jaar af.

 

De commissie Geestelijke Vorming geeft vorm aan de vieringen en ondersteuning aan de teams, door inhoud te geven aan het kerkelijk jaar op het internaat, zoals Biddag, Pasen, Hemelvaart, Pinksteren, Dankdag en Kerst.