Decorative bar
Logo Meander-Prokino

Disclaimer & Cookies

Decorative bar

Wanneer we hier spreken over Stichting Meander-Prokino heeft dit ook betrekking op drie andere stichtingen die door Stichting Meander-Prokino worden bestuurd: Stichting Prokino Kinderopvang, Stichting Prokino Zorg en Stichting Meander.

Cookies

Op de website van Stichting Meander-Prokino maken we gebruik van analytische en functionele cookies. Dit zijn cookies die deze website beter laten werken. Analytische cookies gebruiken we bijvoorbeeld om bezoekersstatistieken bij te houden. Zo krijgen we beter inzicht in het functioneren van de website. Functionele cookies zijn nodig om bijvoorbeeld de bestanden bij te houden wanneer een (toekomstige) klant een aanvraag doet voor kinderopvang. Omdat beide cookies nauwelijks gevolgen hebben voor de privacy van de bezoeker, hoeven we vooraf niet om toestemming te vragen.

Stichting Meander-Prokino maakt geen gebruik van tracking cookies op deze website. Voor dit soort cookies is wél vooraf toestemming van de bezoeker nodig.

Disclaimer

  • De informatie op deze site is met alle zorg samengesteld. Stichting Meander-Prokino staat niet in voor 100% juistheid of volledigheid van deze informatie. Daarom kunnen aan deze informatie geen rechten worden ontleend. Stichting Meander-Prokino aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden of onvolledigheden op deze site.
  • We vermelden op deze site links naar externe websites. Stichting Meander-Prokino is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van deze websites.
  • Op de inhoud van de webpagina’s van Stichting Meander-Prokino en op de logo’s rusten auteursrechten. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier. Dit is alleen toegestaan na voorafgaande en schriftelijke toestemming van Stichting Meander-Prokino.
  • Op andere sites linken naar pagina’s van de Stichting Meander-Prokino site is toegestaan op voorwaarde dat dit de goede naam van Stichting Meander-Prokino niet aantast. Het is andere sites niet toegestaan de suggestie te wekken dat Stichting Meander-Prokino toestemming verleent (aan bijvoorbeeld samenwerkingen, commercieel of niet commercieel) als dat niet het geval is.
  • Deze disclaimer kan van tijd tot tijd gewijzigd worden.

Wanneer er informatie op deze site staat waarvan u denkt dat deze onjuist of onvolledig is, stuur dan een mail naar cenm@prokino.nl.