Decorative bar
Logo Meander-Prokino
Meander-internaten
Stichting-meander
Klachtenregeling
kinderen aan het water

Klachtenregeling

In 2023 start Stichting Meander-Prokino een nieuwe samenwerking met een extern bureau en worden de diensten rondom klachtenbehandeling uitbesteed. De focus zal meer gericht zijn op mediation en conflictbespreking met als doel ongenoegens/klachten zoveel als mogelijk te kunnen bespreken en oplossen voor het een echte klacht wordt.

De centrale functie wordt de vertrouwenspersoon. Het eerste gesprek vindt plaats met de vertrouwenspersoon. Vervolgens wordt door de vertrouwenspersoon de best passende vervolgrichting geïnitieerd.

Tot de start van de nieuwe invulling klachtbehandeling maakt Meander-Prokino gebruik van een vertrouwenspersoon. Meer informatie en het emailadres is hier te vinden.

Vragen?