Decorative bar
Logo Meander-Prokino
Zorg
Vertrouwenspersoon-prokino-zorg

Vertrouwenspersoon

Decorative bar

Prokino hecht veel waarde aan goede omgangsvormen binnen de organisatie. Deze hebben betrekking op een goed, veilig en stimulerend werk- en leefklimaat, waarbij kinderen/jongeren, hun ouders en medewerkers op respectvolle wijze met elkaar omgaan en waarbij wederzijdse acceptatie en wederzijds vertrouwen belangrijke waarden zijn. Goede omgangsvormen zijn zowel in het belang van de organisatie en haar medewerkers als kinderen en hun ouders.

Wanneer contact opnemen met de vertrouwenspersoon?

Ouders en kinderen kunnen bij de vertrouwenspersoon terecht zodra zij geconfronteerd worden met een situatie in de organisatie die ten koste gaat van een veilig en stimulerend werk- of leefklimaat. De vertrouwenspersoon biedt u een luisterend oor en geeft begeleiding bij vragen of problemen in relatie tot de organisatie.
Indien een klacht wordt ingediend kan de vertrouwenspersoon de betrokkene in alle stadia van de klachtenbehandeling vergezellen, voor of met hem het woord voeren, en kennis nemen van dezelfde informatie als de overige betrokken partijen.

Contact
Als je hulp nodig hebt met gesprekken, of je hebt vragen of problemen, dan kan je contact opnemen met hen via:

  • Telefoon: 088 555 - 1000 (op werkdagen tussen 9:00 en 17:00 uur)
  • E-mail: info@jeugdstem.nl
  • Chat: op www.jeugdstem.nl (chat open: op ma-do van 16:00-20:00 uur / vr van 15:00-17:00 uur)