Decorative bar
Logo Meander-Prokino
Stichting-meander-prokino
Onze-organisatie
Onze organisatie

Onze organisatie

Stichting Meander-Prokino is de bestuurder van Stichting Meander, Stichting Prokino Kinderopvang en Stichting Prokino Zorg.
Decorative bar

Stichting Meander-Prokino richt zich op het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen, jongeren en (jong)volwassenen en werkt daarin samen met andere instellingen en organisaties die eenzelfde doel nastreven.

In Diemen is het hoofdkantoor en zijn de diverse stafafdelingen gehuisvest.

De dagelijkse leiding van Stichting Meander-Prokino is in handen van de raad van bestuur die verantwoording aflegt aan de raad van toezicht.

Contact

K. Laumans en R. Liefting
Raad van bestuur
De raad van bestuur van Stichting Meander-Prokino is verantwoordelijk voor het bestuur van alle dochters en is belast met de dagelijkse gang van zaken en de uitvoering van het beleid. De raad van bestuur bestaat uit: Mevrouw K.M.F. Laumans (voorzitter) De heer R. Liefting
Interieur
Raad van toezicht

De raad van toezicht heeft tot taak integraal toezicht te houden op het beleid van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken binnen Stichting Meander-Prokino en haar dochterstichtingen. Daarnaast staat de raad van toezicht de raad van bestuur met advies bij en is zij belast met werkzaamheden die in het statuut staan beschreven.

De samenstelling van de raad van toezicht van Stichting Meander-Prokino is als volgt:

  • De heer C.H. Donkervoort (voorzitter)
  • Mevrouw M.A.P. Huysmans (vicevoorzitter)
  • Mevrouw J.M. Imhof
  • De heer A. van der Vlist
  • De heer G. Vreugdenhil