Decorative bar
Logo Meander-Prokino
Zorg
Klachtenregeling

Klachtenregeling

Decorative bar

Een klacht en dan?

De professionals van Prokino Zorg proberen u zo goed mogelijk te begeleiden. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over deze begeleiding omdat u bijvoorbeeld een meningsverschil heeft of het niet eens bent met een genomen beslissing. Wilt u hier iets mee doen, dan is het goed om te weten welke stappen u het beste kunt doorlopen en waar u met een officiële klacht terechtkunt.


De eerste stap: Bespreekbaar maken

Heeft u een klacht dan is het verstandig om die meteen bespreekbaar te maken. Een goed gesprek is namelijk vaak het begin van een prettige oplossing. Bespreek uw klacht daarom eerst met de direct betrokken professional. Komt u er samen niet uit? Dan maakt de begeleider samen met u een afspraak met zijn of haar leidinggevende om de klacht verder te bespreken.

Nog geen oplossing? Stap naar de klachtencommissie

Bent u ondanks deze zorgvuldige aanpak nog niet tot een oplossing gekomen, dan kunt u overwegen om een formele klacht in te dienen bij de klachtencommissie. Dit is een onafhankelijke instantie met geheimhoudingsplicht die kosteloos uw klacht in behandeling neemt. Klachten kunnen gemeld worden bij klachtbehandeling@prokino.nl.

U hoort zo snel mogelijk of uw klacht in behandeling wordt genomen. Ook wordt degene over wie u een klacht indient op de hoogte gebracht. Wordt uw klacht inderdaad in behandeling genomen, dan krijgt u nog de gelegenheid deze verder toe te lichten. Binnen 2 maanden doet de klachtencommissie een uitspraak. Uitgebreide informatie over deze procedure vindt u in het Klachtenreglement van Prokino.

Hulp nodig bij een klacht?

Contact met een onafhankelijk vertrouwenspersoon

Jeugdstem – vertrouwenspersonen in de jeugdhulp
Alle (pleeg)kinderen, (pleeg- of groot)ouders én verzorgers die te maken hebben met de jeugdhulp, hebben recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Daarvoor kunnen zij terecht bij Jeugdstem - vertrouwenspersonen in de jeugdhulp. Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van het AKJ is gratis. Jeugdstem is een zelfstandige stichting, onze vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van de instelling voor jeugdhulp.

Wat kan de vertrouwenspersoon voor jou doen?
Het kan gebeuren dat je ontevreden bent over de hulp die je krijgt. Als je er niet uit komt met de hulpverlener van je instelling, neem dan contact op met een vertrouwenspersoon van Jeugdstem. Allereerst luisteren we naar jouw verhaal. Soms helpt dat al. In ieder geval zal de vertrouwenspersoon je verhaal altijd serieus nemen. Zij of hij informeert je over je rechten en geeft advies. Ook kan de vertrouwenspersoon je ondersteunen bij het opstellen van een klachtbrief en bij een gesprek met je instelling.

Contact
Als je hulp nodig hebt met gesprekken, of je hebt vragen of problemen, dan kan je contact opnemen met hen via:

  • Telefoon: 088 555 - 1000 (op werkdagen tussen 9:00 en 17:00 uur)
  • E-mail: info@jeugdstem.nl
  • Chat: op www.jeugdstem.nl (chat open: op ma-do van 16:00-20:00 uur / vr van 15:00-17:00 uur)

Meer informatie of volledig klachtenreglement doorlezen?

Meer informatie over het indienen van een klacht bij de onafhankelijke klachtencommissie vindt u in het Klachtenreglement in de download sectie hieronder.

U kunt ook contact opnemen met Daphne thoe Schwartzenberg via telefoonnummer 088-2330000.